Yamuk Mikro Kanallarda Isı Geçişi

Yamuk Mikro Kanallarda Isı Geçişi

Lütfüllah Kuddusi

Günümüz dünyasında mikrokanalların önemi tartışılmaz durumdadır. Mikrokanallarda diğer etkilerin yanı sıra özellikle alan/hacim oranı çok büyük olduğundan ısı geçişi diğer geleneksel sistemlere nazaran çok daha büyük olmaktadır. Mikrokanalların ısı geçişi yönünden bu avantajı onların kullanımını özellikle bazı alanlarda kaçınılmaz yapmıştır. Daha büyük ısı geçişini gerçekleştirirken sıcaklık farkının yine geleneksel sistemlere kıyasla daha küçük olduğu çok sayıda uygulamadan anlaşılmaktadır. Adından belli olduğu gibi mikrokanalların karakteristik ölçüsü mikron ile veya başka bir deyişle bir milimetrenin altındaki rakamlarla ifade edilmektedir.

Bu çalışmada yamuk kesit alanına sahip bir mikrokanal, ısıl olarak gelişmekte ve tam gelişmiş bölgede, ısı geçişi yönünden incelenmiştir.