Mikroborularda Su Akışının Termodinamik Analizi

Mikroborularda Su Akışının Termodinamik Analizi

Nezaket Parlak, Mesut Gür, Tahsin Engin, Zekeriya Parlak

Pürüzlü ve pürüzsüz mikroborularda laminer su akışındaki akış kayıpları termodinamiğin ikinci yasası yardımıyla analiz edilmiştir. Deneylerde çapları 50 ila 179 μm arasında değişen paslanmaz çelik (pürüzlü) ve ergimiş silika (pürüzsüz) mikroborular kullanılmıştır. Adyabatik koşullardaki akışın basınç düşüşü ve sıcaklık artışları Re=20 2200 aralığında hassas bir şekilde ölçülmüş olup bu verilerle ekserji kayıpları da hesaplanmıştır. Ölçülen basınç kayıpları Hagen-Poiseuille denklemi yardımıyla hesaplanan teorik değerler ile karşılaştırılmıştır. Akış kayıplarının Re sayısına, mikroboru iç yüzey özelliklerine, boru çapı ve boyuna bağlı olduğu görülmüştür. Ayrıca test edilen mikroborularda viskoz ısınmanın etkin olduğu ve böylece akışın ısındığı tespit edilmiştir.