Hava Kaynaklı Bir Isı Pompasının Deneysel Termodinamik Analizi

Hava Kaynaklı Bir Isı Pompasının Deneysel Termodinamik Analizi

Mücahit Çiftci, M. Zeki Yılmazoğlu

Isı pompaları ısıl enerjinin bir ısı kaynağından alınarak bir ısı kuyusuna aktarılmasını sağlayan cihazlardır. Bu aktarım, normal ısı geçişinin tersi yönünde meydana gelir ve bir enerji girdisine ihtiyaç vardır. Isı pompaları çalışmaları sırasında düşük ekserjili yani yüksek kaliteli olmayan kaynaktan beslendikleri için enerjinin verimli kullanılmasını sağlarlar. Isı pompaları HVAC uygulamalarında gün geçtikçe artan oranlarda kullanılmaya başlanmış olan cihazlardır. Bununla birlikte yüzme havuzları ya da evsel kullanım suyunun ön ısıtılması uygulamaları ve ısıtma ve soğutmanın eş zamanlı olarak kullanıldığı uygulamalarda da kullanılmaktadır. R 134a bugüne kadar en fazla uygulanmış olan iş akışkanı olmakla birlikte CO2 (R-744), R-22, R-410a, izobütan (R-600a) ve dimetileter (DME) de uygulama alanı bulmuş diğer iş akışkanlarıdır. Bu çalışmada, iş akışkanı olarak R-134a kullanan hava kaynaklı bir ısı pompasının deneysel termodinamik analizi yapılmıştır. Isı transferine bağlı ekserji kaybı teriminin ihmal edilebilirliği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bu terimin ihmal edilmesi durumunda belirlenen konderser su debisi için yaklaşık %12’lik bir hata ortaya çıkmıştır.