Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Projeleri-Binalarda Enerji Performansı Belirlenmesi; 100 Kamu Projesi Örneği

Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Projeleri-Binalarda Enerji Performansı Belirlenmesi; 100 Kamu Projesi Örneği

Nilay Özeler Kanan

Enerji değer zinciri üzerindeki her halkaya yönelik araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri; enerji kaynaklarının kullanılması, enerjinin dönüştürülmesi, dağıtılması, iletilmesi, depolanması ve sektörlerdeki tüketimi yönünde geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Binalarda enerji verimliliği ar-ge çalışmaları da enerjinin verimli tüketimi konusunu kapsayan sektörel alanda değerlendirilmektedir. 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede yayımlanan 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı resmi gazetede yayımlanan 28.02.2008 tarih ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.

İki kanunun yürürlüğe girdiği tarihler günümüz tarihine çok yakın olması nedeniyle ülke genelinde enerji verimliliği ve ar-ge çalışmalarının önemi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Hatta uzun yıllar boyunca ar-ge çalışmalarına emek verilerek ortaya çıkan ve gerçekleşmesi muhtemel projeler dahi son noktada raflara kaldırılabilmektedir.

Bu bildiri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yatırım programı genel idare sektöründe yer alan binalarda enerji performansının belirlenmesine yönelik hayata geçen ar-ge çalışmalarından “100 Kamu Projesi” kamu yatırımlarında iyi örnek olduğu düşünülerek anlatılmaya değer görülmüştür.