Bina Enerji Performansı Simülasyonlarının Geçerliliği: Bestest (Building Energy Simulation Test) Prosedürü

Bina Enerji Performansı Simülasyonlarının Geçerliliği: Bestest (Building Energy Simulation Test) Prosedürü

Cem Doğan Şahin, Gülden Gökçen, Zeynep Durmuş Arsan

Gelişmiş ülkeler, artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için alternatif çözümler aramaktadır. Bu çözümler arasında, yeni enerji kaynakları aramanın yanı sıra var olan enerjinin verimli kullanılması da önemli bir paya sahiptir. Avrupa Birliği’nde (AB), toplam enerji tüketiminin %40‘ından binalar sorumludur. Bu oran binalarda enerjinin verimli kullanılması halinde elde edilecek tasarrufun önemli bir göstergesidir. Bu nedenle AB, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ni (EPBD) 2002/91/EC uygulamaya geçirmiş ve her üye ülkenin binalarda enerji performansının hesaplanmasına yönelik bir metot geliştirmesi gerekliliğini belirtmiştir. Türkiye’de ise bu doğrultuda Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 2009 yılında yürürlüğe girmiş ve ulusal hesaplama yöntemi BEP-TR ile birlikte değişik hesap yöntemleri oluşturulmuştur. Metotlar ancak doğrulanmaları koşuluyla geçerlilik kazanacaktır. Bu amaçla en çok bilinen ve kullanılan yöntem BESTEST (Building Energy Simulation Test) prosedürüdür. BESTEST, bina enerji simülasyon programlarının test edilmesi ve hata kaynaklarının teşhis edilmesi amacıyla kullanılan bir test yöntemidir. Bu çalışmada BESTEST prosedürü anlatılacak ve ulusal yöntem BEP-TR’nin BESTEST ile testinden elde edilen sonuçlar sunulacak ve tartışılacaktır.