Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Bir Konut Binasının Enerji Etkin İyileştirilmesi

Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Bir Konut Binasının Enerji Etkin İyileştirilmesi

Suzi Dilara Mangan, Gül Koçlar Oral

Güncel çevre, enerji sorunları ve enerji tüketimleri açısından, binaların önemli bir etkiye sahip olması, binalarda enerjinin etkin kullanımını zorunlu kılmaktadır. Binalarda enerjinin etkin kullanımı, sosyal refah, konfor koşulları, istenilen performans düzeyi ve kaliteden ödün verilmeden, enerji tüketiminin en aza indirilmesidir. Ülkemizde yıllardır süregelen, enerji etkin yaklaşımın göz ardı edildiği yapılaşma, enerji tüketimlerinin giderek artmasına yol açmaktadır. Ülke enerji ekonomisi açısından, mevcut binaların enerji etkinliklerinin değerlendirilmesi, enerji tüketimlerinin azaltılması için önerilerin geliştirilmesi, diğer bir deyişle enerji etkin iyileştirilmesi, günümüzde son derece önem taşımaktadır.

Bina sektörü içerisinde, enerji tüketimlerinin önemli bir bölümünün gerçekleştiği mevcut konut binalarının, öncelikli olarak, enerji etkin iyileştime kapsamında ele alınması gerekmektedir. Böylelikle, bina sektöründe sağlanacak enerji tasarrufuna da önemli bir katkı sağlanacağı açıktır. Bu nedenle, bu bildiride, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından inşa edilmiş bir konut projesinin, Türkiye’nin ılımlı nemli, sıcak nemli ve soğuk iklim bölgelerine yönelik enerji simülasyonları yapılmış, mevcut enerji tüketimlerinin ve CO2 salımının azaltılması için senaryolar geliştirilmiştir. Her bir senaryo için enerji simülasyonları ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve uygun seçeneğin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Enerji simülasyonları, EnergyPlus dinamik termal simülasyon motorunun kapsamlı arayüzü olan Design Builder simülasyon programı ve PV*SOL Expert programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada enerji simülasyon programı aracılığı ile elde edilen hesaplama sonuçları tartışılarak, enerji etkin yaklaşıma dayalı ileriye dönük yapılacak çalışmalara ışık tutulması hedeflenmiştir.