Enerji Etkin Bina Tasarımında Isıtma Enerjisi Tüketimini Azaltmaya Yönelik Bir İyileştirme Çalışması

Enerji Etkin Bina Tasarımında Isıtma Enerjisi Tüketimini Azaltmaya Yönelik Bir İyileştirme Çalışması

Ayça Gazioğlu, Şule Filiz Akşit, Gülten Manioğlu

Bu çalışmada henüz inşa edilmemiş bir binanın, tasarım kararlarının daha enerji etkin bir hale dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Böylece tasarım aşamasında, sadece binaya ilişkin tasarım değişkenlerinin değerlerini değiştirerek ısıtma enerjisi tüketimi azaltılabilecektir. Bu amaçla, yönetmeliklere uygun tasarım aşamasındaki bir bina referans olarak seçilmiş ve bir simülasyon programı ile ısıtmanın istendiği dönemdeki ısıtma enerjisi tüketimi hesaplanmıştır. Daha sonra, pasif tasarım değişkenlerine ilişkin farklı tasarım kararlarının alındığı ve ısıtma enerjisi tüketiminde azalma gerçekleştirecek farklı bina alternatifleri önerilmiş ve bu alternatifler ısıtma enerjisi tüketiminin önemli olduğu ılımlı-nemli, ılımlı-kuru ve soğuk iklim bölgelerini temsil eden İstanbul, Ankara ve Erzurum illerine uygulanmıştır. Geliştirilen alternatiflerin ısıtma enerjisi tüketimleri, mevcut proje ile karşılaştırılarak sağlanan iyileşme oranları hesaplanmış ve en az ısıtma enerjisi tüketimini gerçekleştiren alternatif belirlenmiştir. Buna göre, ısıtma enerjisi tüketiminin özellikle önemli olduğu iklim bölgelerinde, tasarım aşamasında yalnızca pasif tasarım değişkenlerine yönelik önlemler alınarak, ısıtmanın istendiği dönemde ısıtma enerjisi tüketiminde %20’lere varan iyileşme sağlanabildiği görülmüştür.