Düşük Sıcaklıkta Gıda Kurutmak İçin Güneş Enerjisi Destekli Desisif Bir Kurutma Sisteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Düşük Sıcaklıkta Gıda Kurutmak İçin Güneş Enerjisi Destekli Desisif Bir Kurutma Sisteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Ertaç Hürdoğan, Önder Kaşka, Tuncay Yılmaz, Orhan Büyükalaca

Gıda kurutma, ısı ve kütle transferinin aynı anda gerçekleştiği karmaşık bir prosestir. Gıda kurutmasında amaç, kısa kurutma zamanlarında kurutulmuş kaliteli ürün elde edilmesidir ve bu amaca ulaşmak ise en iyi kurutma havası şartlarının eldesi ile mümkündür. Kurutma zamanı, kurutma havası sıcaklığının artması ile kısalmasına rağmen kurutulan gıda maddelerindeki renk ve tat değişimi, vitamin içeriğindeki değişim ve kurutulan üründeki yapısal bozukluklar (ısıl gerilmelerden kaynaklanan çatlamalar vb.) sıcaklık arttıkça daha fazla gerçekleşmektedir. Kurutulan gıda maddelerindeki bu değişimler düşük sıcaklıkta kurutma yapılarak önlenebilir. Düşük sıcaklıkta kurutma ise kurutma süresinin uzamasına neden olmaktadır. Düşük sıcaklıkta gıda kurutması uygulamalarında uzun kurutma zamanlarını kısaltmak için kurutulacak ürün üzerine mümkün olduğunca kuru hava göndermek gerekir. Düşük sıcaklıkta kuru halde hava elde etmek ise hava içerisindeki nemin kurutma havasından uzaklaştırılması ile mümkün olur. Kurutma havasından nem alınabilmesi için nemli hava çiğ noktası sıcaklığı altına kadar soğutulur ve havanın taşıdığı nemin yoğuşması sağlanır. Hava kurutmanın diğer bir yolu ise havanın nemini almak için nem alıcı (desikant) kimyasallar kullanılmasıdır. Bu çalışmada, düşük sıcaklıkta gıda kurutmak için yukarıda belirtilen iki nem alma işleminin aynı anda kullanıldığı bir sistem tasarlanmış ve uygulanabilirliği araştırılmıştır.