Klimalarda Enerji Verimliliği Sınıflandırılmasında Farklı Bir Yaklaşım: Ekserjetik Verimlilik Oranı ve Çevresel Etki Oranı

Klimalarda Enerji Verimliliği Sınıflandırılmasında Farklı Bir Yaklaşım: Ekserjetik Verimlilik Oranı ve Çevresel Etki Oranı

Mehmet Ziya Söğüt, T. Hikmet Karakoç

Bu çalışmada klimalarda enerji verimliliği yönüyle ekserjetik ve çevresel performansın değerlendirilebilmesi için geleneksel etiketlemeden farklı olarak ekserjetik verimlilik faktörü(EEF Exergetic Efficiency Rate) ve çevresel etki faktörüne (EIF-Environmental Impact Factor) bağlı bir enerji etiketlemesi geliştirilmiştir. Bu faktörlerle klimalarda gerçek performansların ve çevresel etkilerin değerlendirildiği alternatif bir etiketleme amaçlanmıştır. Yapılan analizlerde benzer soğutma kapasitesine sahip klimaların tanımlanan değerlerden farklı özellik gösterdiği görülmüştür. Ayrıca çevreci bir gaz olarak tanımlanan R-410A gazının kısıtlanan R-22 gazından ortalama %56.69 daha yüksek bir çevresel etkiye sahip olduğu da tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda klimaların katalog değerlendirmelerinde EEF ve EIF parametrelerinin tercihine yönelik önerilerde bulunulmuştur.