Su Soğutma Cihazlarında Enerji Verimliliği ve Isı Geri Kazanım

Su Soğutma Cihazlarında Enerji Verimliliği ve Isı Geri Kazanım

Erhan Budak, Bekir Cansevdi, Ali Güngör

Enerji ihtiyacı gün geçtikçe bütün dünyada büyük bir hızla artmaya devam etmektedir. Giderek büyüyen ekonomilerde ve bu ekonomilerdeki birçok endüstriyel üretim alanında temel girdi olan enerjiye duyulan ihtiyaç artmaktadır.

Günümüzde binalarda kullanılan enerjinin %70’i ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Akdeniz iklim kuşağında soğutma ve ısıtma yükleri birbirlerine çok yakındır. Soğutma sistemlerinde ilk yatırım ve işletme maliyetleri ısıtmaya göre daha yüksektir. Soğutma sistemlerinde yapılacak verimlilik çalışmalarının geri kazanımı çok daha fazla olacaktır.[1]

Bu nedenle üreticiler ve bağımsız denetleme kuruluşları cihazlarda enerji verimliğine çok önem vermektedir. Gün geçtikçe enerji verimliliğinin çıtası sürekli yükseltilmektedir. Buna paralel olarak da yüksek performanslı cihazların etkinliğini artıran ve birim maliyetlerini azaltan uygulamalar sunulmaktadır.

Her ne kadar iklimlendirme sistemlerinde direk genleşmeli sistemlerin ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşük olsa da, su soğutma sistemlerinin sağladığı yüksek konfor, esnek uygulama imkanı, projelendirme ve işletme safhasındaki rahatlıklar nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Su soğutma sistemlerinde performans tanımları, uygulanabilen verimlilik artırışı çalışmaları ve yüksek performanslı ısı geri kazanım sistemlerinden (desuperheater) bahsedilecektir. Isı geri kazanımının nasıl uygulanacağı hakkında bilgiler verilecek ve yapılan yatırımın çevreye ve ülke ekonomisine katkıları irdelenecektir.