Bir Endüstriyel Tesisteki PVC Kalıp Soğutma Sisteminin Enerji Analizi ve İyileştirilmesi

Bir Endüstriyel Tesisteki PVC Kalıp Soğutma Sisteminin Enerji Analizi ve İyileştirilmesi

Hüseyin Bulgurcu, Nadir İlken, İsmail Caner, Okan Kon

Bu çalışmada Balıkesir’deki PVC profil fabrikasında yapılan enerji etütleri ve iyileştirmeleri sonucunda elde edilen enerji tasarrufu incelenmiştir. Öncelikle boru tesisatında ultrasonik debimetre ile su hızları ölçülmüş, mevcut boru tesisatında çok yüksek basınç kayıpları olduğu görülmüştür. Bunun üzerine boru tesisatı yeniden tasarlanmış ve bu tesisata uygun pompa seçimi yapılmıştır. Yine dinlendirme havuzlarındaki sıcak-soğuk su karışmaları önlenmiş, soğuk suyun doğrudan kalıplara basılması sağlanmıştır. Soğuk kış aylarında soğutma gruplarında tüketilen enerjiyi sıfırlamak için soğutma yüküne uygun olarak seçilen kuru soğutucular yerleştirilmiştir. Mekanik tesisatın tam otomasyonu için PLC kullanılmış olup dış hava sıcaklığı izlenerek +10°C’nin altında kuru soğutucular otomatik olarak devreye alınmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda pompa enerjisinden, havuz sisteminden ve kuru soğutuculardan önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanmıştır.