İklimlendirme Uygulamaları İçin Soğuk Depolama Malzemelerinin Araştırılması

İklimlendirme Uygulamaları İçin Soğuk Depolama Malzemelerinin Araştırılması

Lütfi Kılıçaslan, Tansel Koyun

Soğuk depolamada kullanılan malzemeler ortamının tipi ve yöntemine göre değişkenlik gösterir. Genellikle malzemeler; su, buz, tuz hidratları ve ötektikleri, parafin mumları, yağ asitleri, soğutucu hidratları, mikrokapsüllü faz değişim malzemeleri/çamurlar ve faz değişim emisyonları olarak bilinmektedir. Bu çalışmada iklimlendirme uygulamaları için mevcut soğuk depolama malzemelerindeki son gelişmeler incelenmiştir. Ayrıca depolama malzemelerinin ticari yönü de tartışılmıştır.