Frigorifik Konteyner İçi Akış Dağılımının İncelemesi

Frigorifik Konteyner İçi Akış Dağılımının İncelemesi

Ersin Alptekin, Mustafa Varlıklar, Mehmet Akif Ezan, Hakan Yaldırak, Nuri Kayansayan

Bu çalışmada, farklı uzunluklara sahip frigorifik konteynerlerin içerisinde oluşan akış dağılımları çeşitli üfleme hızları için sayısal olarak modellenmiştir. Bu amaçla, 6 m, 8 m ve 13,3 m uzunluklardaki frigorifik konteynerler ve 1 m/s, 5 m/s ve 10 m/s üfleme menfezi çıkış hızları göz önüne alınmıştır. Sayısal analizler kontrol hacmi yaklaşımını esas alan ANSYS-FLUENT paket programında üç boyutlu olarak gerçekleştirilmiştir. Ağ yapılarının oluşturulmasında kaynak makalelerdeki toplam kontrol hacmi sayılarından yola çıkarak ortalama 2 milyon kontrol hacmi oluşturulmuştur. Analizler kararlı durum için RSM (Reynolds-Stress-Model) olarak adlandırılan türbülans modeliyle incelenmiştir. Uygulanan çözüm yönteminin doğrulanması amacıyla literatürdeki benzer geometrideki çalışmayla karşılaştırmalar sunulmuştur. Yüksüz frigorifik kasanın akış dağılımları parametrik olarak saptanmıştır.

Farklı üfleme hızlarının ve konteyner uzunluklarının üç boyutlu sirkülasyonlar yarattığı ve bu sirkülasyonların iç hava dolaşımını önemli ölçüde etkilediği ortaya konulmuştur.