Karbondioksit (R744) Soğutucu Akışkanının Termodinamik Özelliklerinin ISO17584:2005 Uluslararası Standardı Gerçek Gaz Hal Denklemi Kullanılarak Modellenmesi

Karbondioksit (R744) Soğutucu Akışkanının Termodinamik Özelliklerinin ISO17584:2005 Uluslararası Standardı Gerçek Gaz Hal Denklemi Kullanılarak Modellenmesi

Halil Atalay, M. Turfan Çoban

Günümüzde çeşitli soğutucu akışkanlar (soğutkanlar) soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu
soğutucu akışkanlardan biri olan Karbon dioksit (R744) soğutkanının termodinamik özellikleri Helmholtz hal denklemi tabanlı ve günümüzde uluslararası geçerliliğe sahip ISO17584:2005 gerçek gaz hal denklemi ile hesaplanabilmektedir. Karbon dioksit (R744) soğutucu akışkanının termodinamik özelliklerinin bu hal denklemi kullanılarak hesaplanmasını sağlayan model java programlama dili kullanılarak hazırlanmıştır. Bu modelde doyma termodinamik özellikleri kübik şerit interpolasyonu ile eğri uydurularak hesaplanmaktadır. Sıvı ve kızgın buhar bölgelerinde termodinamik özelliklerin hesaplanması ise bu hal denklemi kullanılarak yapılmaktadır. Bu çalışmada, ISO17584:2005 gerçek gaz hal denklemi, kübik şerit denklemleri ve modelleme detayları üzerinde durulacak ve bu hal denkleminden elde edilen veriler tablo değerleri ile karşılaştırılarak hata oranları değerlendirilecektir.