No-Frost Tip Bir Buzdolabının Kararlı Durum Altında Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi

No-Frost Tip Bir Buzdolabının Kararlı Durum Altında Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Gürcan Durmaz, Erhan Uras, Aytunç Erek

Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir buzdolabı kararlı durum altında sayısal ve deneysel olarak değerlendirilmiştir. Buzdolabı sayısal analizleri, enerji ve momentum değişimleri ele alınarak çözümlenmiştir. Sayısal analizlerde türbülans akış rejimi kabulu altında k-epsilon türbülans modeli kullanılmış ve 25 °C dış ortam şartı için analiz edilmiştir. Deneysel analizler ise sabit sıcaklık test odasında TS EN 15502 standardına göre yapılmıştır. Testlerde sıcaklık ölçümü için ısıl çiftler (T/C) kullanılarak buzdolabının belirli bölgelerinden sıcaklık verileri alınmıştır. Sayısal analiz sonuçları, buzdolabı ısı kazancı ve belirli noktalardan alınan sıcaklık verileri açısından değerlendirilmiş ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda sayısal analizlerin geçerliliği ortaya konulmuştur.