Buzdolabı Tasarımında Vakum Yalıtım Paneli Uygulamasının Sayısal Olarak İncelenmesi

Buzdolabı Tasarımında Vakum Yalıtım Paneli Uygulamasının Sayısal Olarak İncelenmesi

Dilek Kumlutaş, Hasan Avcı, Ziya Haktan Karadeniz

Günümüzde enerji verimliliği ile ilgili birçok düzenlemeler yapılmaktadır. Bu bağlamda, “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” uyarınca 1 Temmuz 2012’den itibaren A+ sınıfının altındaki buzdolaplarının satışı ve ithalatı ülkemizde yasaklanmıştır. Bundan dolayı enerji tüketimi, buzdolabı tasarımında dikkate alınması gereken en önemli kriter olmuştur. Mevcut buzdolaplarının enerji tüketiminin düşürülmesi için vakum yalıtım panellerinin (VYP), yalıtım malzemesi olarak poliüretanla birlikte uygulanmasının ihtiyacı doğmuştur. Ancak, VIP’ler poliüretana göre maliyetli bir yalıtım uygulamasıdır.

Bu yüzden, VYP’lerin boyutları ve hangi bölgelere uygulanacağı buzdolabı tasarımında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada; ev tipi bir buzdolabının sayısal modeli oluşturularak VYP’lerin tasarıma olan etkisi araştırılmıştır. VYP’lerin boyutu ve buzdolabı üzerindeki yerleşimine ait parametreler belirlenmiştir. Bu parametrelerin buzdolabı soğutma performansına olan etkileri parametrik olarak incelenmiştir.