Düşük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip Soğutucu Akışkanların Soğutma Uygulamalarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi

Düşük Küresel Isınma Potansiyeline Sahip Soğutucu Akışkanların Soğutma Uygulamalarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi

Mustafa Araz, Ali Güngör, Arif Hepbaşlı

Geçmişten günümüze soğutucu akışkan ihtiyacı ve dolayısıyla soğutma çevrimlerinde kullanılan soğutucu akışkanlar değişim göstermiştir. 1830’lardan 1930’lara kadar işe yarayan her akışkan kullanılırken, 1930’lardan itibaren meydana gelen kazalar neticesinde emniyet ön plana çıkmıştır.

Emniyetli bir şekilde kullanılabilen bu soğutucu akışkanların ozon tabakasına zarar verdiği görülmüş ve 1990’lardan itibaren soğutucu akışkanların ozon (tabakasını) inceltme potansiyeli (ODP: Ozone Depletion Potential) değerinin sıfır olması şart koşulmuştur. Daha sonra bu soğutucu akışkanların da küresel ısınmaya ciddi katkıları olduğu görülmüş ve artan küresel ısınma endişeleri ile birlikte yeni nesil soğutucu akışkanların düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP: Global Warming Potential) ve yüksek verimlilik özelliklerine sahip olmaları istenmiştir. Bu bağlamda, değişik yasal düzenlemelerle soğutucu akışkanların kullanımına belli sınırlamalar getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler neticesinde CO2, R-1234yf, R-1234ze gibi çeşitli alternatif soğutucu akışkanlar ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada, öncelikle yapılan bu yasal düzenlemeler ve getirdiği kısıtlamalar ele alınacaktır. Daha sonra, düşük GWP’li bu soğutucu akışkanlar incelenerek, performans karşılaştırmaları ve irdelemeleri gerçekleştirilecektir. Son olarak da, bunların soğutma uygulamalarındaki kullanımları değerlendirilecektir.