Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemlerinin Farklı Soğutucu Akışkanlara Göre Termodinamik ve Çevresel Performanslarının Değerlendirilmesi

Düşük Şarjlı Çoklu Kompresörlü Soğutma Sistemlerinin Farklı Soğutucu Akışkanlara Göre Termodinamik ve Çevresel Performanslarının Değerlendirilmesi

Mehmet Ziya Söğüt, Hüseyin Bulgurcu, Enver Yalçın

Dünyada market uygulamalarında farklı evaparatör sıcaklığına sahip soğutma sistemlerini tek merkezli beslemek için geliştirilen sistemler arasında düşük şarjlı çoklu kompresörlü soğutma sistemleri öne çıkmaktadır. Bu sistemler çoklu kontrol imkanının yanında düşük şarj miktarlarıyla daha az enerji ve daha az emisyon değerine sahiptir. Ancak bu sistemlerde de doğru soğutucu akışkan tercihi, sistemin enerji tüketimini, emisyon potansiyellerini doğrudan etkileyecektir. Bu çalışmada bir market uygulaması için düşük şarjlı çoklu kompresörlü soğutma sistemlerinin enerji ve ekserji analizleri yapılarak performansları incelenmiştir. Çalışmada yaygın kullanılan R-404A gazı ve R-507 gazı ile birlikte alternatif olarak değerlendirilen R-407C ve R-152a soğutucu akışkanları referans alınmıştır.

Ayrıca her akışkan için toplam eşdeğer ısınma etkisi (TEWI) referans alınarak emisyon etkileri ayrı ayrı değerlendirilmiştir.