Süpermarket Soğutma Sistemleri ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Amaçlı İzmir`de Bir Süpermarket Soğutma Sisteminin İncelenmesi

Süpermarket Soğutma Sistemleri ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Amaçlı İzmir`de Bir Süpermarket Soğutma Sisteminin İncelenmesi

Halil Tuzcu, Ali Güngör

Enerji verimliliği, kaliteyi düşürmeden ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, tüketilen enerji miktarının en aza indirilmesidir. Soğutmada harcanan enerji bir süpermarketin enerji kullanımının yarısı veya daha çoğu mertebelerindedir. Çabuk bozulan ürünlerin bu tür soğutulmuş raflarda sergilenmesi ve depolanması gereklidir. Kompresör ve kondenserlerde toplam enerji gereksiniminin %60-70’i kullanılır. Bu gibi sistemlerde, sistemin sürekli olarak gözetim altında tutulması, enerji verimliliği ve son yıllarda çevresel etkiler nedeni ile son derece önemlidir.

Gerçekleştirilecek bu çalışmada, süpermarketlerde kullanılan soğutma sistemlerinin çeşitliliği incelenecek ve mevcut sistemlerin enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili çalışmalara yer verilecektir. Bu çalışma kapsamında İzmir’de bulunan, büyük müşteri kapasitesi ve mağaza hacmine sahip bir süpermarkette incelemeler yapılacak ve enerji verimliğini artırma çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen hedef, Türkiye’nin enerji yoğunluğunu 2020 yılına kadar %15 azaltmaktır. Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarını ve ithalat bağımlılığını azaltacak, ayrıca temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır.

Avrupa Birliği Hedefleri ve Türkiye’de belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, süpermarket soğutma sistemlerindeki enerji verimliliğinin hangi oranlarda artış sağlayabileceği de bu çalışmanın kapsamı içerisindedir.