Hava, Su ve Gaz Dağıtım Sistemlerinde Bakır Boru Kullanımı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Hava, Su ve Gaz Dağıtım Sistemlerinde Bakır Boru Kullanımı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

A.Gamze Onuk

İnsanoğlunun artan yaşam gereksinimleri ile birlikte, yaşam kalitesi beklentileri de her geçen gün artmaktadır. Özellikle hava, su ve besin kaynaklarını taşıyan sistemler, bu kaynakların elde edilme şekli kadar önem taşımaktadır. Teknolojinin gelişimi ile depolama ve taşıma sistemlerinin tasarımında yeni malzemeler kullanılsa da bakır bugün bilinen ve halen kullanılan en eski malzeme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakır metali doğası gereği istenmeyen bakteri ve virüslerin oluşumuna engel olmaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra günümüzde yapılan araştırmalar düşük oranlardaki bakırın (2 mg/gün) insan sağlığı için gerekli olduğunu sayısal veriler ile de ispat etmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Bakır Enstitüsü gibi uluslar arası kurumlar tarafından yapılan araştırmalar da bu bilgiyi desteklemektedir. Bugün günlük yaşamımızda iç hava kalitesi sağlama amaçlı havalandırma, iklimlendirme, ısıtma – soğutma ve buhar taşıma sistemleri, hastane tesisatları ile medikal gaz ve diğer gaz (LPG, LNG, CNG ve doğal gaz) taşıma sistemlerinin tasarımlarında bakır boru kullanılmaktadır. Aynı zamanda insan sağlığı ile doğrudan etkili olan içme suyu tesisatlarında, depolama alanlarında, havuz ve filtrasyon sistemlerinde de tercih edilmektedir.

Bu çalışmada; hava, su ve gaz dağıtım sistemleri tasarımlarında bakır borunun kullanım yerleri nedenleri ve avantajları ile birlikte ele alınmaktadır. Ayrıca bakır boru kullanımının yaşam kalitesi üzerindeki etkileri de sayısal veriler ile açıklanmaktadır.