Emniyet Ventili Boyutlandırılması

Emniyet Ventili Boyutlandırılması

Şükrü Aydemir, İ. Cem Parmaksızoğlu

Sanayinin geniş bir alanında kullanılan emniyet ventilleri çok hassas cihazlar olup, tasarımı,
testi, seçimi, kontrolü ve montajı çok önemlidir. Emniyet ventili boyutlandırılması, geri
basıncın kritik basıncın altında veya eşit olması (kritik akış), kritik basıncın üstünde olması
(alt kritik akış), viskoz akış, iki fazlı akış gibi akış rejimlerine bağlıdır. Bu çalışmada, emniyet
ventili seçimi, kontrolü ve montajı için kısa bilgi verilmiş ve ventil boyutlandırılması sayısal
örnek verilerek açıklanmıştır.