Poliüretan Panelli Soğuk Depo Uygulamalarında Isı Köprüleri Oluşumu ve Isıl Analizi

Poliüretan Panelli Soğuk Depo Uygulamalarında Isı Köprüleri Oluşumu ve Isıl Analizi

Enver Yalçın, Mehmet Ziya Söğüt, Alevay Kılıç, Hüseyin Bulgurcu

Bu çalışmada, prefabrik poliüretan panelli soğuk depolarda montaj hatalarından kaynaklanan ısı köprülerinin enerji performansları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla aktif bir poliüretan soğuk deponun montaj bölgeleri 0 °C ve -18 °C muhafaza şartlarında sonlu elemanlar yöntemiyle iki ve üç boyutlu olarak incelenmiştir. Dış yüzeyde yoğuşmanın engellenmesi için de alternatif model türetilmiştir. Analizlerde ısı köprülerine bağlı performans kayıplarının bazı noktalarda % 20’leri aştığı ve geliştirilen modelle bu kayıpların minimize edildiği görülmüştür. Çalışmanın sonunda uygulama alanları ve soğutma kapasiteler değerlendirilerek performansların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.