Isı Köprülerindeki Sıcaklık Dağılımlarının Sayısal Olarak İncelenmesi

Isı Köprülerindeki Sıcaklık Dağılımlarının Sayısal Olarak İncelenmesi

Mustafa Kemal İşman, Mehmet Özgün Korukçu, Bilsay Pastakkaya, Numan Yüksel

Mahallerin ısıtma yükleri hesaplanırken, genellikle yapı elemanlarına dik doğrultuda olan ısı geçişleri ele alınır. Ancak bina taşıyıcı iskelet sistemini teşkil eden kolon, kiriş ve döşeme gibi elemanlar önemli miktarlarda ısının geçişi için köprü oluştururlar. Dolayısıyla bu ısı köprülerinden oluşacak olan ısıl kayıpların da hesaba katılması gerekmektedir. Bunun için ısı köprüsü uzunluklarının bilinmesi zaruridir. Bu çalışmada, değişik tipte döşeme elemanları bilgisayar ortamında simüle edilmiştir. Simülasyonda, TS 825’de dört derece gün bölgesi için tespit edilmiş ortalama dış sıcaklık değerlerinde analizler yapılarak döşemeler üzerinde oluşan sıcaklık dağılımları elde edilmiştir. Ayrıca, simülasyonda içten yalıtım ve dıştan yalıtım durumları da modellenerek bu durumların sıcaklık dağılımlarına olan etkileri incelenmiştir. Çalışma sonunda, farklı yalıtım durumları için ısı köprülerinin ne uzunluğa kadar etkili oldukları elde edilmiştir. Ayrıca dıştan yalıtımda bu mesafedeki sıcaklıklarda düşüşlerin meydana geldiği belirlenmiştir.