Isı Borulu Isı Geri Kazanım ve Nem Alma Ünitesi

Isı Borulu Isı Geri Kazanım ve Nem Alma Ünitesi

Hatice Tosun, Engin Söylemez, Mete Özşen

Günümüzde, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu teknolojiler konusunda araştırma-geliştirme çalışmaları ısıtma-soğutma ve iklimlendirme sektöründe giderek artmaktadır. Bu çalışmada konvansiyonel Isı Geri Kazanım (IGK) cihazlarına alternatif, enerji tüketimini azaltan bir teknoloji, Isı Borulu Isı Geri Kazanım (IBIGK) ile Isı Borulu Isı Geri Kazanım ve Nem Alma (IBIGK-NA) sistemlerinin literatür taraması yapılmıştır. İncelenen yayınlar ısı borulu sistemlerin performansını etkileyen tasarım parametreleri ve iklimlendirme sistemi uygulamalarında enerji tasarrufu açısından değerlendirilmiştir.

Ayrıca At Nalı (“Wrap-Around veya Horseshoe”) tipi IBIGK-NA ünitesinin farklı hava giriş sıcaklıklarında (25 ˚C ve 30 ˚C) ve hızlarında (1-1,5-2-2,5 m/s) performansı deneysel olarak incelenmiştir. Giriş hava sıcaklığının artması ile maksimum %16, hava hızının düşmesi ile de maksimum %42,8 etkenlik artışı elde edilmiştir. Hava hızının sıcaklığa göre performans üzerinde daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.