İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, KLİMA ENDÜSTRİSİNDEKİ FİRMALARDA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER

İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA, KLİMA ENDÜSTRİSİNDEKİ FİRMALARDA YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖNERİLER

Hasan Acül

Türkiye iklimlendirme, soğutma, klima endüstrisi ülkemiz açısından yüksek öneme, teknik alt yapı ve bilgi birikimine, örgütlülüğe, nitelikli insan kaynağına, her yıl artan ulusal ve uluslararası pazar payına rağmen, teknoloji geliştirme (ar-ge) ve yeni ürün geliştirme (ürün inovasyonu) faaliyetlerinde olması gereken düzeyin altında olduğu görülmektedir.

“İklimlendirme, Soğutma, Klima Endüstrisindeki Firmalarda Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetlerinin Yönetimi Üzerine Öneriler” başlıklı bu makale, endüstri içerisinde kendi markası ile üretim yapan; araştırma, ürün geliştirme ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları kaynakları göreceli olarak kısıtlı olan firmaların ürün geliştirme bölümlerinde, verimli ve çok yönlü faaliyet yürütülebilmeleri için, bu bölümlerin yönetim süreçlerine ve çalışma kapsamına yönelik önerileri içermektedir. Makalede ele alınan konular, farklı sektörel kurumlarca oluşturulmuş istatistikler, raporlar, anketler, işletme uygulamaları ve ürün geliştirme faaliyetleri içerisinde kazanılmış deneyimler ile desteklenmiş olup, ilgili literatür çalışmaları ile birleştirilerek meslektaşlarımız ile paylaşılmıştır.