Merkezi Isıtma Yapılan Bir Binadaki Su Dolaşım Pompasının Sistem Eğrileri Yardımıyla Optimum Seçimi ve Hesaplama Yöntemlerinin İncelenmesi

Merkezi Isıtma Yapılan Bir Binadaki Su Dolaşım Pompasının Sistem Eğrileri Yardımıyla Optimum Seçimi ve Hesaplama Yöntemlerinin İncelenmesi

Hüseyin Bulgurcu, Nadir İlten, Okan Kon

Bilindiği gibi TS 2164 Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Standardındaki pompa seçimleri 1940’lı yıllarda Almanya’da oluşturulan standarda dayanmaktadır. Bu hesaplamalar deneye dayalı (ampirik) bağıntılar ile yapıldığından yalnızca bir çalışma noktasını (bir debi ve bir basınç değeri ) ifade etmektedir. Hâlbuki günümüz ısıtma sistemlerinde kullanılan debi ayar vanaları, termostatik vanalar ve farklı akışkan sıcaklıklarında çalışma durumları nedeniyle sistemdeki basınç değişimleri oldukça dinamik hale gelmiştir. Dolayısıyla ısıtma sistemlerindeki akış problemlerinin daha yeni ve bilimsel yöntemlerle çözülmesi gerekmektedir. Yine seçilen pompaların enerji verimliliği yönünden sabit devirli yerine değişken devirli olmasında yarar bulunmaktadır.

Bu çalışma, ısıtma tesisatı TS 2164’e göre yapılan bir binadaki dolaşım pompasının sistem eğrisi yardımıyla bulunan çalışma noktasına göre uygun verimde olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yine bu çalışmada farklı basınç kaybı hesaplama yöntemleri karşılaştırılmıştır.