Üçgen Kapalı Ortamda Düşey Yüzeye Yerleştirilen Engel Eğiminin Doğal Taşınımla Isı Transferi Üzerine Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Üçgen Kapalı Ortamda Düşey Yüzeye Yerleştirilen Engel Eğiminin Doğal Taşınımla Isı Transferi Üzerine Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Buğra Sarper, Kemal Kuvvet, Birol Şahin

Bu çalışmada, yalıtılmış düşey yüzeyine engel yerleştirilen üçgen şeklindeki çatı içerisinde doğal taşınımla ısı transferi sayısal olarak incelenmiştir. Üçgen kapalı ortamın tabanı eğimli yüzeyden daha sıcak olup, düşey yüzey ve engel adyabatik sınır koşuluna sahiptir. Engel yüksekliği h*=0.5, engel uzunluğu l*=0.25 iken, farklı engel eğimlerinin (-45°≤φ≤45°) doğal taşınımla ısı transferine etkileri 103 ile 106 Rayleigh sayısı aralığında çalışılmıştır. Sonuçlar eş sıcaklık eğrileri, akım çizgileri ve ortalama Nusselt sayısının Rayleigh sayısı ile değişim grafiği şeklinde sunulmuştur. Sonuç olarak, engelin eğiminin doğal taşınımla ısı transferi üzerinde önemli etkisinin olduğu ve üçgen şeklindeki çatı içerisinde ısı kaybını azaltmada önemli bir parametre olduğu belirlenmiştir.