Deri Islaklığının Isıl Konfor ve Deri Sıcaklığı Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Deri Islaklığının Isıl Konfor ve Deri Sıcaklığı Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Nurullah Arslanoğlu, Abdulvahap Yiğit, İbrahim Atmaca

Konfor kliması uygulamalarında temel etken insandır. Bir insanın konfor halinde bulunması sadece havanın sıcaklığına bağlı değildir. Havanın nemi, hareketi, temizliği ve civar yüzeylerin ortalama sıcaklığı konfora etki eden parametreler arasındadır. Bu çalışmada, deri ıslaklığının, ısıl konfora ve deri sıcaklığının değişimi üzerine olan etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler farklı iç ortam sıcaklıklarında ve hızlarında, terli ve kuru vücuda sahip denekler üzerinde yapılmıştır. Deneylerde deneklerin deri sıcaklıklarının zamana bağlı değişimleri incelenmiş, bunun yanında deneklerin bulundukları ortamdan hissettikleri ısıl duyumda sorgulanmıştır. Isıl konforun tespiti için “Tahmini Ortalama Oy (PMV)” indisi kullanılmıştır. Yapılan deneyler ve PMV değerleri birlikte değerlendirilerek deri ıslaklığının ısıl konfor üzerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.