Radyant Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Isıl Konfor Analizleri

Radyant Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Isıl Konfor Analizleri

Ali İhsan Koca, Zafer Gemici, Koray Bedir, Erhan Böke, Yalçın Topaçoğlu, Barış Burak Kanbur

Bu çalışmada sulu radyant panellerle ısıtma yapılması durumunda odanın ısıl konfor durumu hem genel ısıl konfor parametrelerine (PMV, PPD, çalışma sıcaklığı) hem de yerel ısıl konfor parametrelerine (radyant sıcaklık asimetrisi, hava akımı, düşey yöndeki hava sıcaklık farkı, zemin yüzey sıcaklığı) göre ISO 7730 ve ASHRAE 55 kriterleri dikkate alınarak hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemiyle incelenmiştir. Bu amaçla bilgisayar ortamında 6 m x 4 m x 3 m boyutlarında bir oda için ısıtma durumu için bir adet model oluşturulmuş ve buna ilişkin sayısal çözüm ağı oluşturulmuştur. Sonlu hacimler metodunu kullanan ANSYS FLUENT yazılımıyla çözümler yapılmıştır.