Bir Otomobil Kabini İçerisinde Isıtma Süreci İçin Farklı Hava Hızı Kullanımının Sayısal Analizi

Bir Otomobil Kabini İçerisinde Isıtma Süreci İçin Farklı Hava Hızı Kullanımının Sayısal Analizi

Mehmet Özgün Korukçu, Bilsay Pastakkaya, Mustafa Kemal İşman

Bu çalışmada aynı dış ortam koşullarında park edilmiş bir otomobil içerisinde ısıtma sürecinde farklı hava hızı kullanımında kabin içerisindeki üç boyutlu sıcaklık ve hız dağılımı hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yardımıyla modellenerek analiz edilmiştir. Analizlerde üç boyutlu Reynolds Ortalamalı Navier Stokes denklemlerinin yanı sıra enerji ve transport denklemleri de kullanılmıştır. Otomobil kabini içerisindeki türbülans modeli olarak k- modeli kullanılmıştır. Otomobil kabini modeli içerisinde hesaplamalar sonucu elde edilen sıcaklık ve hava hızı dağılımları deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

Hesaplamalar sonucu elde edilen sıcaklık ve hava hızı dağılımlarının deneyler sonucu elde edilen hava hızı ve sıcaklık değerleri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Çalışmadan elde edilen sonuçlar yardımıyla otomobil kabini içerisindeki ısıtma havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi ve aynı zamanda kabin içerisindeki ısıl konfor modellerinin geliştirilmesine yönelik bulgular saptanmıştır.