Değişik Hava Hızı Değerleri Kullanılarak Yerden Isıtma Yapılan ve Taze Hava Verilen Bir Ofis İçerisindeki Konfor Koşullarının Sayısal Analizi

Değişik Hava Hızı Değerleri Kullanılarak Yerden Isıtma Yapılan ve Taze Hava Verilen Bir Ofis İçerisindeki Konfor Koşullarının Sayısal Analizi

Mehmet Özgün Korukçu, Mustafa Kemal İşman, Bilsay Pastakkaya

Bu çalışmada, yerden ısıtma yapılan içerisinde ayakta duran bir insan olan bir ofisteki hava hızı ve sıcaklık dağılımları üç boyutlu hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yardımıyla modellenerek analiz edilmiştir. Hesaplamalarda gerçek boyutlarda bir ofis ve içerisinde ayakta duran bir insan modellenmiştir. Hesaplamalarda Reynolds Ortalamalı Navier Stokes denklemlerinin yanı sıra enerji ve transport denklemleri de kullanılmıştır. Ofis içerisindeki türbülans modeli olarak k-  modeli kullanılmıştır. Ofis içerisindeki sıcaklık, hava hızı ve cereyan değerleri farklı hava hızı değerleri için hesaplanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir.