Sabit Giriş Sıcaklığında Bükülmüş Şerit Elemanların Dinamik Akış Kararsızlıklarına Etkilerinin İncelenmesi

Sabit Giriş Sıcaklığında Bükülmüş Şerit Elemanların Dinamik Akış Kararsızlıklarına Etkilerinin İncelenmesi

Gökhan Ömeroğlu, Ömer Çomaklı, Şendoğan Karagöz, Bayram Şahin

Kaynamalı ısı transfer olayının gerçekleştiği birçok endüstriyel sistemde, kaynamalı ısı transferi olayına bağlı olarak meydana gelen akış kararsızlıkları, sistemlerde ısı transferinin gerçekleştiği bölümlerin bozulmasına neden olmaktadır. İşletme koşullarında sistem basıncı, debi ve benzer parametrelerin osilasyonlar göstermesi proses sistemlerinin ömürlerini azaltmaktadır. Sistemin ömrünü osilasyonlara bağlı olarak azaltan olayları; ısıl yorulmalar, kaynama krizleri, mekanik titreşimler yüksek geçici sıcaklıkların neden olduğu kontrol zorluğu ve yüzeyde meydana gelen burn-out olayı olarak sıralamak mümkündür. Bu çalışmada, sabit giriş sıcaklığında bükülmüş şerit elemanların dinamik akış kararsızlıklarına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler sabit sistem basıncında yürütülmüş ve test borusu cidarına sabit ısı akısı uygulanmıştır. Sonuçlar termal osilasyonlar açısından değerlendirilmiştir ve boş boru ile kıyaslanmıştır.