Bina İçi Havalandırma Sistemlerinin Tasarım İlkeleri

Bina İçi Havalandırma Sistemlerinin Tasarım İlkeleri

Bahtiyar Öztürk, Hülya Aykaç, Selva Kaya

İnsanların bulunduğu kapalı ortamlarda konsantrasyonu zaman içinde hızla değişen bir kirletici olan karbondioksitin indikatör olarak alınması ve bu kirleticinin belirlenen sınır değeri aşmaması için gerekli uygun bir havalandırma sisteminin tasarlanması kapalı ortam hava kirliliğinin önlenmesinde verimli ve ekonomik bir yöntem olacaktır. Bu çalışmada havalandırma sistemi tasarımında CO2’nin indikatör kirletici olarak kullanılmasının uygun olup olmayacağı incelenmiştir. Bu amaçla Samsun’da bir ilköğretim okulunda belli bir sınıfta kış ve bahar dönemlerinde CO2 ölçümleri gerçekleştirilmiş ve kurulacak bir havalandırma sisteminin prensipleri ortaya konulmuştur.