Evlerde İç Ortam Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonlarına Etki Eden Faaliyetler

Evlerde İç Ortam Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonlarına Etki Eden Faaliyetler

Bilge Karakaş, Gülen Güllü

İnsanlar zamanlarının büyük bir bölümünü kapalı ortamlarda geçirmektedir. Bu nedenle, iç ortam havasının halk sağlığı üzerine etkisi çok büyüktür. Partikül madde (PM), iç ortamda insan sağlığı ile ilgili önemli kirleticilerden biridir. İç ortamdaki partiküller, iç ortam aktiviteleri ve dış ortam olmak üzere genel olarak iki kaynaklıdır. Bu çalışmada farklı tipte sigara kullanımı (ince ve klasik sigara), sigara ve mum beraber yakımı, mutfak faaliyetleri, mum yakımı, deodorant kullanımı vb. ev içi bazı faaliyetlerin, Partikül Madde Boyut Dağılımı ve Konsantrasyonuna etkileri değerlendirilmiştir. Bilgilerin elektronik kayıtla direkt ve sürekli eldesini sağlayan, havadan taşınan partiküllerin konsantrasyonunu ölçmek için geliştirilmiş olan “Grimm Environmental Dust Monitor (EDM) 107” toz konsantrasyonu ölçüm cihazı kullanılmıştır. Yapılan ölçümler sonunda, mum yakımı deneyi parçacık boyut dağılımı analizinde 0,25 µm aerodinamik çapa sahip partikül madde konsantrasyonu en yüksek oranda gözlemlenmiştir (yaklaşık %37,41). Ev içerisinde mutfak faaliyetleri (ocak kullanımı), mum kullanımı, sigara tüketimi, deodorant kullanımı vb. faaliyetler iç ortamda partikül madde konsantrasyonu artışına sebep olduğu gözlemlenmiştir.