Balıkesir İl Merkezinde Konutlarda İç/Dış Ortam Partikül Madde (PM) Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi

Balıkesir İl Merkezinde Konutlarda İç/Dış Ortam Partikül Madde (PM) Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi

Lokman Hakan Tecer, Nadir İlten, Ayşe Tülay Selici

İç ortam hava kirliliği, iç ortamda oluşan kirleticilerin ve dış ortamdan iç ortama giren kirleticilerin etkisiyle oluşabilmektedir. İç ortam hava kalitesini; Yapı malzemeleri, yapı kullanım alanları, insanların aktiviteleri, ısınma, sıcak su üretimi, pişirme gibi birçok parametre etkilemektedir. Bunun yanında, sızıntı ve havalandırma gibi nedenlerle dış ortamdaki kirlilik iç ortama taşınarak iç hava kalitesini düşürmektedir. İç ve dış ortamlarda bulunan PM konsantrasyonları önemli kirleticilerdendir. Değişik boyutlarda bulunabilen partikül maddeler, insan ve çevre sağlığını tehdit edecek seviyelere ulaşabilmektedirler. Bu çalışmada, Balıkesir İl Merkezinde bulunan 29 adet konutta 2008-2009 yıllarında iç ortam PM ölçümleri yapılmıştır. Aynı zamanda dış ortam PM konsantrasyonları, il merkezindeki için hava kalitesi izleme istasyonundan PM değerlerinin mevsimlik değişimleri ve İç/Dış ortam oranları tespit edilmiştir. Bu oranlarının değişimi istatistiksel analizlerle incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Buna göre; iç ortamlarda günlük PM ortalama konsantrasyonları yazın 23.59, kışın ise 202.44 μg / m3 ölçülmüştür. İç/Dış ortam oranları ise özellikle kış mevsiminde 1’e yakın bulunmuştur.