HavadanKaynaklı Bakteri Seviyesinin Çanakkale’deki Ev, Yurt ve Okullarda Mekansal Değişimi

HavadanKaynaklı Bakteri Seviyesinin Çanakkale'deki Ev, Yurt ve Okullarda Mekansal Değişimi

Sibel Menteşe, Tuğra Böce, Melis Burçe Mutlu, Saime Selin Özdemirpençe, Salih Yunus Nişancı, Elif Palaz, Burak Çetin, Deniz Taşdibi, Burak Selçuk, Sevil Karagöz

Çanakkale’de farklı özellikteki (trafik kaynağına olan uzaklık, kullanılan ısınma amaçlı yakıt türü vb.) ve farklı lokasyonlarda bulunan okullar (ilkokul, üniversite ve kreş), evler, yurtlar (özel ve devlete bağlı) ve dış ortamlarında havadan kaynaklı bakteri seviyesi ölçülmüştür. Ayrıca, ölçümlerin yapıldığı ortamlarda bir de anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışması; iç ortam hava kalitesine etkisi olabilecek faktörlerin (sigara içimi, evcil hayvan varlığı, trafiğe yakınlığı ve evin tadilat durumu) belirlenmesi, hasta bina sendromunun göstergesi olan semptomların tanı konulmuş bir hastalığı olmayan kişilerde görülüp görülmediği ile anket yapılan ortamın termal konfor ve iç hava kalitesi ile ilgili anket yapılan kişilerin görüşlerini belirttikleri, sosyoekonomik durumlarını ve anket yapılan ortamda ne kadar vakitlerini geçirdiklerini belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır.

Çalışma neticesinde, dış havada ölçülen bakteri seviyeleri, belirgin olarak iç havada ölçülenlerden düşük bulunmuştur. En yüksek bakteri seviyeleri genellikle kreşlerde gözlenmiştir. Aynı mikro-ortamın mutfak ve diğer odalarında yapılan ölçümler karşılaştırıldığında, mutfaktaki bakteri seviyelerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca, Hava örneklerinin %71’inde küf üremesi de gözlenmiştir.