Toprakaltı Hatlarının Yalıtımı

Toprakaltı Hatlarının Yalıtımı

Murat Akın Arıkan

Bu çalışmada, toprak altından geçen hatların verimliliğinin taşıma sistemine ne denli bağlı olduğu ve bunun yanında yaratılan katma değerin başka hangi israfları önlediği anlatılmıştır. Toprakaltından geçen hatlarda çoğu kez yalıtımın ihmal edildiği gözlemlenir. Bunun temel nedeni, toprağın yalıtım özelliğidir ki bu temelde doğrudur. Ancak toprağın yaltım özelliği, toprakaltı hatlarının yalıtılması ile sağlanacak tasarrufa bir engel değildir. Özellikle son yıllarda teknik olarak ciddi avantajlar getiren ön yalıtımlı boru sistemlerinin kullanılması hem projeci hem yatırımcı, hem uygulamacı, hem işletmeci hem de tüketici için artı kazanımlar getirir.