Sıcak Çıkış Yönünde Genişleyen Konik Vorteks Tüp Performansının Deneysel İncelenmesi

Sıcak Çıkış Yönünde Genişleyen Konik Vorteks Tüp Performansının Deneysel İncelenmesi

Yiğit Serkan Şahin, Kemal Kuvvet

Bu çalışmada; farklı soğuk kütle oranları ve giriş basınçlarında, koniklik açısının vorteks tüp performansına olan etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Çalışma, silindirik ve konik vorteks tüplerde gerçekleştirilmiş olup, elde edilen sonuçlar birbiriyle mukayese edilmiştir.
Deneyler, başlangıç iç çapı 10 mm, boyu 100 mm (L/D = 10) olan, farklı koniklik açılarında ( 0º (=silindirik), 2º, 4º, 6º ) imal edilen karşıt akışlı vorteks tüplerde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, iş akışkanı olarak hava kullanılmıştır. Vorteks tüp girişindeki ani yön değişiminden kaynaklanan basınç kayıplarını azaltmak için, literatürce önerilen helisel kanallı bir vorteks üreteci kullanılmıştır. Ölçümler, farklı giriş basınçlarında (3,4,5 bar) ve değişen soğuk kütle oranlarında elde edilmiştir. Farklı çalışma parametrelerinde elde edilen sonuçlar, vorteks tüp giriş sıcaklığı ile sıcak ve soğuk çıkış sıcaklıkları arasındaki farkların değişimi şeklinde ifade edilmiştir. Deneyler neticesinde elde edilen bulgulara göre optimum koniklik açısı 2º olarak tespit edilmiştir.