Binalarda Yangın Yalıtımı Esasları

Binalarda Yangın Yalıtımı Esasları

Osman Hakan Uslu

Binalarda “Yangın Yalıtımı” altı temel başlık altında incelenebilmektedir:

1. Cephelerde yangın yalıtımı esasları: Dış cephelerin, yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden, diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir. Bina tipi ve kullanım amacına bağlı olarak cephelerde yangın güvenliği sağlamak amacıyla pencere üstlerine yatay yönde 2 katta bir ve cepheleri birbirinden ayırmak için dikey yönde bina boyunca taşyünü yangın bariyerleri uygulanmalıdır.

2. Çatılarda yangın yalıtımı esasları: Bitişik nizam yapılarda çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplaması olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzerine çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasına izin verilir.

3. Döşemelerde yangın yalıtımı esasları: Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. Ek 3/C’ye göre döşemeler 21.5 metreye kadar 60 dakika, 30.5 metreye kadar 90 dakika, 30.5 metreden yüksek binalarda 120 dakika yangına dayanıklı olmalıdır.

4. Kaçış koridorlarında yangın yalıtımı esasları: Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması gereklidir.

5. Endüstriyel yapılarda yangın yalıtımı esasları: Yağmurlama sistemi olmayan endüstriyel yapılarda ve depolama tesislerinde, bina yüksekliği 5 metreye kadar ise dış duvarların ve çatıların en az 60 dakika, bina yüksekliği 5 metreden fazla ise en az 90 dakika yangına dayanıklı olmaları gereklidir. Yağmurlama sistemi olan endüstriyel yapılarda ve depolama tesislerinde ise bu süreler sırasıyla 30 dakika ve 60 dakika olmalıdır.

6. Çelik yapılarda yangın yalıtımı esasları: Alanı 5000 m2’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere, diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması gerekir. Yalıtım, yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama, yangına dayanıklı boya ile boyama, yangına dayanıklı malzemeler ile çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel yalıtım şeklinde yapılabilir. Yukarıda altı kategoride ele alınan binalarda yangın yalıtımı esasları, her kategoride doğru malzeme seçimi, malzemelerin doğru uygulanması ve yapılan yalıtımın karşılaması gerekli kriterler detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.