Soğutma Sistemleri Yalıtımında Malzeme Seçimi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar

Soğutma Sistemleri Yalıtımında Malzeme Seçimi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar

Ali Alançay, Metin Akdaş

Son yıllarda İklimlendirme, Soğutma ve Klima uygulamaları yaygınlaştıkça soğuk hatların yalıtımında gittikçe önem kazanmaktadır. Soğutmaya yapılan harcamaların ısıtmaya oranla daha fazla olduğu dikkate alınırsa (soğutma için gereken enerji her zaman ısıtma için gereken enerjiden fazladır), soğutma sistemlerinde yalıtımın önemi daha da belirgin hale gelir.

Yanlış malzeme seçimi ve hatalı uygulama, sistem devreye alındıktan sonra giderilmesi güç sorunlar ortaya çıkardığı gibi ekonomik anlamda da kullanıcıya büyük maliyetler yüklemektedir. Özellikle, kullanılan yalıtım malzemelerinin su buharı geçişine karşı gösterdiği direnç, yalıtımın sağlıklı olarak vazifesini yetire getirip getiremeyeceği ile de doğrudan ilgilidir. Netice olarak yalıtım malzemesinin ve yalıtım kalınlığının doğru seçilmesi büyük önem taşır. Aksi takdirde hem yalıtım malzemesinin içinde istenmeyen yoğuşmalar oluşabilir bu da istenen ısı verimliliği temin edilememesine yol açar. Yalıtım kalınlıklarının seçiminde ürünün sağlayacağı enerji verimliliğinin yanında, ekonomik bedeli, uygulanabilme kolaylığı, mekandaki hacim kaybı ve diğer özellikler dikkate alınmalıdır.

Bu bildiride soğuk hatların yalıtımında kullanılacak olan malzemelerde aranılması gereken temel nitelikler ile uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar irdelenecektir.