Dünyada ve Türkiye’de Konutlarda Enerji Verimliliği Stratejileri

Dünyada ve Türkiye’de Konutlarda Enerji Verimliliği Stratejileri

Ertuğrul Şen

Bu çalışmada, enerji kaynaklarının kullanımı esnasında dikkate alınması gereken temel stratejiler; Sürdürülebilirlik, Çevre ve Güvenlik kavramları ışığında dünyada ve ülkemizde enerji politikaları ele alınmıştır. Geçmişte, enerji verimliliği hususunda dünyada ve ülkemizde uygulanan tedbirler; bunların sonuçları irdelenerek, gelecekte neler yapılması gerektiği ve dünyada bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili önemli bilgiler aktarılmıştır. Özellikle, 1973 enerji krizinden sonra uygulamaya konulan enerji verimliliği tedbirlerinin 2004 yılı itibarıyla %56’lık enerji tasarrufu sağlamış olduğu çarpıcı bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Enerji verimliliğinin geleceğe dönük planlamasında, dünyadaki örnekler ve bu planlamalar kapsamında elde edilmesi öngörülen kazanımlar anlatılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkelerinde halen uygulanmakta olan uzun vadeli enerji verimliliği programlarının politik ve finansal unsurları anlatılmakta ve muhtemel sonuçları irdelenmektedir. Ülkemizde, enerji verimliliği konusunda yapılan gelecek planlamaları çerçevesinde, konutlardaki enerji verimliliği konusunda 13 yıllık bir gelecek senaryosu hazırlanmış ve bu senaryo sonucunda elde edilebilecek kazanımlar; ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan analiz edilmeye çalışılmıştır. BEP-TR yönetmeliğinin önemli bir aracı olan BEP-TR Yazılımının kullanıma açılması ile birlikte devlet tarafından, konutlardaki enerji verimliliği uygulamalarını destekleyici bazı teşviklerin uygulanmasının, ülkemiz adına sağlayacağı kazanımların gerçekleşmesine ne derece katkı sunacağı ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.