Yüksek Performanslı Binalarda Su Stratejileri

Yüksek Performanslı Binalarda Su Stratejileri

Ömer Kantaroğlu

Küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre kirliliği, fosil yakıtların hızla azalması ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarının gün geçtikçe artmasıyla yenilenebilir enerji günümüzde oldukça önemli bir konu olmuştur. Aynı zamanda toplam enerji kaynaklarının %40’ının binalar tarafından tüketildiği gerçeği ile yenilenebilir enerji kullanan ve az enerji tüketen, yüksek performans sağlayan bina tasarımlarının önü açılmaktadır. Enerji performansları ve çevreye olan duyarlılıklarından dolayı, bu tür bina projelerine bütün dünyada büyük ilgi vardır ve bu konuda çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Bu bildiride öncelikle yüksek performanslı binalarda hidrolojik döngüden, sonra yüksek performanslı binalarda su kaynağı ve atık su stratejilerinden, son olarak da peyzaj su verimliliğinden bahsedilmektedir.