Konut Dışı Yapılarda Değişen Verimlilikteki Sıhhi Tesisat Sistemlerinin Su Tüketim Miktarına Etkisi

Konut Dışı Yapılarda Değişen Verimlilikteki Sıhhi Tesisat Sistemlerinin Su Tüketim Miktarına Etkisi

Fikret Kantaroğlu

Konut dışı binalar için gereken kullanım suyunu hesaplamak, yani binanın su tüketimine etkisini tahmin etmek yeni veya var olan binaların tüketim miktarlarına bakarak elde edilir. Bu yöntem ile su tüketim miktarları bulunurken, yapı tipleri arasındaki benzerlikler gözetilir. Örneğin otel restoranları ile iş merkezi yemekhanelerinin su tüketimleri birbirine benzer; öte yandan aralarında bazı farklılıklarda mevcuttur; örneğin, duşlardaki kullanım gibi. Konut dışı binalar için gereken kullanım suyunu hesaplamanın bir diğer ve en sağlıklı yolu ise, sıhhi tesisat ünitelerinin soğuk ve sıcak su bağlantı noktalarında ortalama değer tabloları kullanılarak (bireysel kullanım seçimlerinden kaynaklanan farklılıklar göz ardı edilerek) tahmin edilmesidir. Bu bildiri, konut dışı binaların kullanım suyu detaylarının hesaplanmasında bu yöntem temel alınarak oluşturulmuştur. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilecek olan 4 önemli parametre vardır. Bunlar sırasıyla; 1. Su çıkış bağlantıları performans değerleri (üreticilerin teknik dokümanlarından ulaşılabilinir), 2. Çıkış bağlantılarını kullanım şiddeti ve frekansı değerler( Standardize edilmiş tablolar kullanılarak), 3. Kullanım verileri; toplam kullanım, çalışma saatleri, erkek ve kadın sayısı oranı, 4. Gri su ve yağmur suyu sistemlerinden elde edilen net kazanım. Takip edilen işlem basamakları sonucunda, zayıf (yalnızca su tasarruflu ürünlerin kullanıldığı), orta (su tasarruflu ürünler yanı sıra; pisuar, klozet ve çamaşır makineleri için %50 gri su ve yağmur suyu sistemlerinden faydalanıldığı) ve mükemmel (yüksek su tasarruflu ürünler yanı sıra; pisuar, klozet ve çamaşır makineleri için %75 gri su ve yağmur suyu geri dönüşüm sistemlerinden faydalanıldığı) verimlilikte sıhhi tesisat sistemleri kullanımının yıllık su tüketim miktarın üzerindeki etkisi, tablolar ile verilmiştir.