Nüfus Bağlamında Tüm Türkiye İçin İç Konfor Sıcaklıklarındaki Değişimin Isıtma Yükleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Nüfus Bağlamında Tüm Türkiye İçin İç Konfor Sıcaklıklarındaki Değişimin Isıtma Yükleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Mustafa Ertürk, Enver Yalçın, Can Coşkun, Zuhal Oktay

Bu çalışmada illerin nüfus ve ısıtma derece-saat değerleri göz önüne alınarak iç konfor sıcaklıklarındaki değişimin tüm Türkiye bağlamında ısıtma yükleri üzerine etkisi incelendi. İç mahal konfor sıcaklığının 18-28 °C arasında değişimi incelendi. Her bir iç ortam sıcaklığı için Türkiye’deki tüm illeri kapsayan detaylı bir dış sıcaklık dağılım profili elde edilmiştir. Bu profil kullanılarak ısıtma derece saat değerleri elde edilmiş ve hesaplamalarda kullanılmıştır. Bu çalışma ile tüm Türkiye bağlamında 1 °C sıcaklık farkı artışı veya azalışıyla ne kadarlık bir ısıtma enerjisi farkı oluştuğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın ısıtma alanında bir referans değer olması, çalışmanın en önemli amaçlarından biridir.