Bir Soğuk Depolama Tankı İçerisindeki Silindir Pozisyonlarının Buz Oluşumuna Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Bir Soğuk Depolama Tankı İçerisindeki Silindir Pozisyonlarının Buz Oluşumuna Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Ahmet Fertelli, Ertan Buyruk, Gökhan Günhan

Bu çalışmada, içerisinde su bulunan dikdörtgensel bir soğu depolama tankına farklı pozisyonlarda yerleştirilen silindirlerin buz oluşumuna etkileri incelenmiştir. Bu amaçla FLUENT paket programı yardımıyla akış alanının sayısal çözümü zamana bağlı olarak elde edilerek, sıcaklık değişimi ve buz oluşumu görselleştirilmiştir. Tank içerisindeki su sıcaklığı 4 °C ve silindir yüzey sıcaklığı -10 °C kabul edilerek, farklı modeller için, Ab/As oranı (Buz alanı / kesit alanı) , sıcaklık dağılımı ve sıvı oranları elde edilmiştir.