Yüksek Performans Binalarındaki Birlikte Isı ve Güç Sistemleri İçin En Uygun Kapasite Seçimi ve Performans Değerlendirme Metrikleri İçin Geliştirilen Ekserji Tabanlı Yeni Bir Yöntem

Yüksek Performans Binalarındaki Birlikte Isı ve Güç Sistemleri İçin En Uygun Kapasite Seçimi ve Performans Değerlendirme Metrikleri İçin Geliştirilen Ekserji Tabanlı Yeni Bir Yöntem

İ. Birol Kılkış

Bu çalışmanın amacı, Birlikte Üretimin öncelikle ticari yapılardaki uygulamalarında görülen tasarımsal ve işletimsel aksaklıkları gidermek ve yeni bir standardın oluşumuna yönelik performans metriklerini ve bir eniyileme algoritmasını geliştirmektir. Bildiri, enerji ve ekserji verimleri yüksek, enerji kaynaklarını akılcı kullanan, gerçek anlamda yakıt tasarrufunu, çevrenin korunmasını ve enerji emniyetini sağlayan, uluslararası norm ve yönergelere uygun uygulamalara ışık tutmak üzere yüksek performanslı bina kavramı çerçevesinde hazırlanmıştır. İçeriksel anlamda, Mega Hastane uygulamaları ön plana çıkarılmış, bu bağlamda yeni tasarım, kapasite eniyilemesi ve performans değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir.