Mevcut İlköğretim Okullarında Sürdürülebilirlik Kriterlerinin Sağlanması

Mevcut İlköğretim Okullarında Sürdürülebilirlik Kriterlerinin Sağlanması

Ayça Tokuç, Ebru Güller

Günümüzde yapılar giderek sürdürülebilirlik, yüksek performans, enerji etkinlik, yeşillik gibi farklı ölçütler göz önüne alınarak tasarlanmaya başlanmıştır. Ancak sadece yeni binaların doğru tasarlanmasıyla arzu edilen yaşam tarzına ulaşmak olası değildir. Buna ek olarak elde bulunan yapı stokunun da geliştirilmesi gereklidir. Sürdürülebilirliğin içselleştirilmesinde, geleceğin bireylerini yetiştiren okul yapılarının sürdürülebilirlik bilinci içerisinde tasarlanması ayrıca önem taşır. Bu bağlamda, çalışma kapsamında, mevcut okul yapılarının sürdürülebilir ölçütlerinin sağlanması çalışılmıştır. Burada, yeşil yapı tasarımına belli ölçütler doğrultusunda bakış geliştiren sertifika sistemlerinden biri olan LEED ve yapı iyileştirmelerini ödüllendiren Green Ribbon sistemi çerçevesinde değerlendirilen mevcut okullar incelenmiştir. İnceleme, LEED ve Green Ribbon sistemlerinde yer alan başlıklar dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu sayede ülkemizde var olan okul yapılarının iyileştirilmesi için ipuçları elde edilmiştir.