Beton Isısı Kontrolü Sisteminin Konvansiyonel Bina İklimlendirme Sistemleri İle Kombinasyonu ve Sağladığı Avantajlar

Beton Isısı Kontrolü Sisteminin Konvansiyonel Bina İklimlendirme Sistemleri İle Kombinasyonu ve Sağladığı Avantajlar

Yoni Altaras

Beton ısısı kontrolü, bina kütlelerinin ısıl olarak aktive edilmesi yoluyla bina içerisindeki sıcaklığı kontrol altında tutmayı sağlayan bir sistemdir. Binanın ısıl ataleti sıcak yaz günlerinde ve binanın aktif olarak kullanılmadığı akşam saatlerinde binanın bir önceki iş günündeki işletiminden kaynaklanan iç yüklerinin giderilmesi ve bir sonraki günkü soğutma ihtiyacının azaltılması amacıyla kullanılır. Binanın ısıl kütlesinin aktive edilmesiyle direkt bir ısıtma-soğutma etkisinin sağlanmasının yanı sıra, uç yüklerin azaltılması ve binanın kullanılmadığı sürede yüklerin bir kısmının transfer edilmesi mümkündür.

Bu çalışmada beton ısısı kontrolü sisteminin bina iklimlendirme konseptini nasıl etkileyeceği ve bunun nasıl ifade edilebileceği üzerinde durulacaktır. Bunun için BKT sistemleri farklı bina iklimlendirme konseptleri (komple havalandırma, sıcak/serin tavan, yerden ısıtma/serinletme, radyatör) ile kombine edilerek yapılmış dinamik ve bilgisayar destekli akışkan simülasyonlarının sonuçları paylaşılacaktır.