Yeşil Bina Uygulamalarında Net Sıfır Enerjili Binaların Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

Yeşil Bina Uygulamalarında Net Sıfır Enerjili Binaların Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi

Zafer Utlu, Serdar Tekin

Bu çalışmada; Türkiye iklim şartlarında net sıfır enerjili bir bina tasarımı için olası çözümler incelenmiştir. Simülasyon programları ile yapı malzemelerinin enerji tüketimine etkisi incelenmiştir. Simülasyon programı kullanılarak belirlenen iklim koşullarında yenilenebilir kaynaklı elektrik ve güneş enerjili sıcak su sistemi kullanılarak sıfır enerjili ve enerji verimli binaların uygunluğu incelenmiştir. Çeşitli tasarım parametreleri karşılaştırılarak bina ve enerji sistemleri için optimum şartlar araştırılmıştır.evin incelenmesi, dış hava koşulları ve dış cephe tasarımı yönünden irdelenerek net sıfır enerjili bina parametrelerinin Türkiye’de uygulanabilirliği ve ülkemizde bu konuda yapılabilecek çalışmalar araştırılacaktır.