Net-Sıfır Binalar ve Kentler İçin Akılcı Ekserji Yönetim Modeli

Net-Sıfır Binalar ve Kentler İçin Akılcı Ekserji Yönetim Modeli

Şiir Kılkış

Günümüzün artan toplumsal ve çevresel sorunları enerji kaynaklarının daha akılcı kullanılmasını gerektirmektedir. Net-sıfır hedefi, enerji kaynaklarını daha etkin kullanan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten binalar ve kentlere yön vermekte olup, yıl boyunca tükettikleri kadar enerji üreten, “öz yeterliliğe” sahip, öncü örneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir hedef sunmaktadır. Bu araştırma, net-sıfır hedefine ulaşma yolunda enerji kaynaklarının içerdiği yararlı iş potansiyelinin (ekserjisinin) üst düzeyde değerlendirilmesine bağlı olarak, enerji tüketiminin ve CO2 salımlarının azaltılması için stratejik bir yaklaşım sunan Akılcı Ekserji Yönetim Modeli (REMM) nin rolünü analiz etmiştir. Birden çok verimlilik ölçütünü sentezleyen bu Modelin rolü, yüksek performanslı bir bina örneği olarak Türkiye’nin ilk LEED Platin binası ve örnek bir kent olarak İsveç’in Stockholm ve Uppsala şehirlerindeki yerleşim yerleri üzerinden ele almıştır. Elde edilen sonuçlara göre, net sıfır enerji ve net-sıfır ekserji hedefinin gerçekleştirilmesi için Modelin anahtar nitelikte olduğu görülmüştür. Sürdürülebilir kalkınmanın odağını oluşturan enerji, çevre, toplum ve ekonomi dörtlüsünün daha uyumlu olmasına katkı sağlayan yüksek performanslı binalar ve kentlere ışık tutması beklenmektedir.